Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu (TUÖÇG)

2. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ
ÇALIŞMA GRUBU (TUÖÇG)

BAŞKAN
Uzmanlık Öğrencisi Tahir Alper Cinli
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

RAPORTÖR
Uzmanlık Öğrencisi Eda Nuhoğlu Kantarcı
İ.Ü. Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

TEMSİLCİ SORUMLUSU
Uzmanlık Öğrencisi Nesibe Taşer Kanat
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

SEKRETER
Uzmanlık Öğrencisi Sercan Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

YAZMAN/DENETÇİ
Uzmanlık Öğrencisi Gül Yavuz Ermiş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

YEDEK ÜYELER
Uzmanlık Öğrencisi Betül Kübra Tüzün (Yedek Üye)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Uzmanlık Öğrencisi Emine Hidayet (Yedek Üye)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya
Uzmanlık Öğrencisi Eray Arslan (Yedek Üye)
S.B.Ü. Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Uzmanlık Öğrencisi Sinem Çubukçu (Yedek Üye)
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

Uzmanlık Öğrencisi Yasemin Özgür (Yedek Üye)
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

DUYURULAR

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

SINAV DUYURUSU
Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından düzenlenecek olan Hematoloji Yeterlilik Sınavı 29 Nisan 2023 Cumartesi günüHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi binası 1.katta Kuramsal ve Uygulamalı olacak şekilde iki basamaklı yapılacaktır.
Kuramsal Sınav saat 9.30’da, Uygulamalı Sınav ise 13.30’da başlayacaktır.
Sınava son başvuru tarihi 31 Mart 2023’tür.
Sınava hematoloji tıpta uzmanlık eğitiminin son 6 (altı) ayına girmiş veya hematoloji uzmanı belgesini almış hekimler katılabilir.
*Sınava katılım ücretsiz olmakla birlikte adayların konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Sınava girecek adayların yanlarında kablosuz ağ erişimi olan bilgisayar getirmeleri gereklidir.
*Adayların, Sınav Başvuru Dilekçesi ile birlikte uzmanlığının son 6 ayında olduğunu veya mezuniyetini belgeleyen dokümanları info@hemtuyek.org adresine iletmeleri gerekmektedir.
*Sınav Başvuru Dilekçesi ’ne www.hemtuyek.org adresinden ulaşabilirsiniz.