Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu (TUÖÇG)

2. DÖNEM (2024-2026) TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA GRUBU
(TUÖÇG) ÜYELERİ

Asil Üyeler:

BAŞKAN
Dr. Nesibe Taşer Kanat
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Yunus Çatma
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

Uzmanlık Öğrencisi Betül Kübra Tüzün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Uzmanlık Öğrencisi Melis Bektaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Uzmanlık Öğrencisi Gaye Kalacı Katayıfçı
Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara

Yedek Üyeler:
Uzmanlık Öğrencisi Yasemin Özgür
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

Kemal Fidan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

Emine Köroğlu Hidayet
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

Eda Nuhoğlu Kantarcı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Uzmanlık Öğrencisi Sercan Ünal (Asil Üye)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

DUYURULAR

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.