Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu (STEÇG)

1. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU
(STEÇG) ÜYELERİ

BAŞKAN
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

RAPORTÖR
Prof. Dr. Anıl Tombak
Medicalpark Mersin Hastanesi, Mersin

RAPORTÖR
Dr.Öğr.Üyesi Atakan Tekinalp
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya

HEM-TUYEK YÜRÜTME KURULU TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Meliha Nalçacı              
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

 

ÜYELER (Aşağıda yer alan liste isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır)
Prof. Dr. Ali Ünal            
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
Prof. Dr. Beyhan Durak Aras
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
Prof. Dr. Fulya Özpuyan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
Prof. Dr. Özcan Bör        
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
Prof. Dr. S. Sema Anak 
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner   
Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul
Prof. Dr. Vahap Okan   
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep
Dr. Öğr. Üyesi Atakan Tekinalp (Yedek Üye)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya
Prof. Dr. Fatih Demirkan (Yedek Üye)  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Doç. Dr. İbrahim Eker (Yedek Üye)        
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar
Prof. Dr. Muhlis Cem Ar  (Yedek Üye)
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya (Yedek Üye)           
İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Prof. Dr. Şule Ünal Cangül (Yedek Üye)               
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Uzm. Dr. Osman Kara   
Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul
Uzm. Dr. Sinan Mersin
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep
Uzmanlık Öğrencisi Yunus Çatma
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Uzmanlık Öğrencisi Burak Dumludağ (Yedek Üye)    
Gülhane Tıp Fakültesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

DUYURULAR

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.