İKİNCİ EĞİTİM MECLİSİ TOPLANTISI

HEMATOLOJİ (Kanbilim) TIPTA UZMANLIK YETERLİK KOMİSYONU (HEM-TUYEK)

HEM-TUYEK
İKİNCİ EĞİTİM MECLİSİ TOPLANTISI
(Genel Kurul)

Tarih: 26.03.2024 – Salı
Zaman: 20.30
Yöntem: Çevrim içi (Zoom Platformu)

 

 1. Açılış Konuşmaları

HEM-TUYEK Başkanı
Türk Hematoloji Derneği Başkanı

 1. Divan Başkanı ve İki Yazman Seçimi
 2. 2022-2024 Dönem Raporlarının Sunumu
  • Program Geliştirme Çalışma Grubu
  • Program Değerlendirme Çalışma Grubu
  • Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu
  • Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Çalışma Grubu
  • HEM-TUYEK Yürütme Kurulu adına kısa bilgilendirmeler (Gelecek projeler, maliyet vs.)
 3. 2022-2024 Yılı Dönemi Raporlar Hakkında Görüşlerin Alınması ve Onanması için Oylama
 4. HEM-TUYEK Yönergesi’nin Güncellenmesi ve Oylanması
 5. 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu Seçimi
 6. Çalışma Grupların Oluşturulması ve Aktivitelerinin Düzenlenmesi için Yürütme Kurulu’na Yetki Verilmesi
 7. Eğitim Meclisi Adına Gelecek Planlar İçin Dilek ve Öneriler
 8. Kapanış

2. Eğitim Meclisi (Genel Kurul) Zoom Toplantısı 
Zaman: 26 Mar 2024 (Salı) – 20.30

Katılmak için tıklayın:
https://us06web.zoom.us/j/84587840252?pwd=0ako1JQPn2G6FMzJ1rziBxOqVLcEJh.1

Toplantı Kimliği: 845 8784 0252
Parola: 197277

DUYURULAR

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.