Eğitim Kurumları Akreditasyonu Yerinde Ziyaret Programı

HEM-TUYEK EĞİTİM KURUMLARI AKREDİTASYONU YERİNDE ZİYARET PROGRAMI

 

Kurum Adı:

 

Kurum Sorumlusu (Dekan/Başhekim):

 

Kurum Sorumlusu İletişim Bilgileri (telefon; e posta)

 

Kurum Eğitim Program Yöneticisi:

 

Kurum Eğitim Program Yöneticisi İletişim Bilgileri (telefon; e posta)

 

 

 

 

Kurum Ziyaret Ekip Üyeleri

Görevi

İsim

Çalıştığı Kurum

E posta ve Telefon

Başkan

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Üye

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

 

 

 

TTB-UDEK Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat

Program

Sonuç

08:30–09:00

Bilim Dalı Başkanı/ Eğitim Sorumlusu Ziyareti

Ziyaret Ekip Üyeleri

 

09:00-09:30

Açılış Konuşmaları

(Dekan/Başhekim/ Anabilim Dalı Başkanı; Ziyaret Ekip başkanı

Anabilim Dalı Başkanı ve/veya diğer bilim dalı Öğretim Üyeleri

09:30-10:30

Kurum Sunumu

Bilim Dalı Başkanı/ Eğitim Sorumlusu

10:30-11:00

Sunum sonrası öz değerlendirme dosyasının incelenmesi

Ziyaret Ekip Üyeleri

11:00-12:00

Eğiticiler ile Görüşme

Toplu ve/veya birebir görüşme

12:00-12:30

Dekan/Başhekimle Görüşme

 

 

12:30-13:30

Yemek

 

 

13:30-14:30

Uzmanlık Öğrencileri ile görüşme

Toplu ve/veya birebir görüşme

14:30-16.00

Eğitim ortamı ve birimlerin ziyareti

Klinik, poliklinik, varsa KİT servisi, Terapötik aferez, Transfüzyon merkezi, laboratuvarlar, radyoloji-nükleer tıp, yoğun bakımlar vd

16:00-17:00

Ziyaret ekibinin gün sonu değerlendirmesi ve çıkış raporunun hazırlanması

 

17:00-17:30

Çıkış raporu sunumu

İdareciler, Bilim Dalı Çalışanları vd

17:30-18:00

Kapanış

Bilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu

Ziyaret Ekip Başkanı

Dekan/Başhekim

 

DUYURULAR

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

SINAV DUYURUSU
Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) tarafından düzenlenecek olan Hematoloji Yeterlilik Sınavı 29 Nisan 2023 Cumartesi günüHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi binası 1.katta Kuramsal ve Uygulamalı olacak şekilde iki basamaklı yapılacaktır.
Kuramsal Sınav saat 9.30’da, Uygulamalı Sınav ise 13.30’da başlayacaktır.
Sınava son başvuru tarihi 31 Mart 2023’tür.
Sınava hematoloji tıpta uzmanlık eğitiminin son 6 (altı) ayına girmiş veya hematoloji uzmanı belgesini almış hekimler katılabilir.
*Sınava katılım ücretsiz olmakla birlikte adayların konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Sınava girecek adayların yanlarında kablosuz ağ erişimi olan bilgisayar getirmeleri gereklidir.
*Adayların, Sınav Başvuru Dilekçesi ile birlikte uzmanlığının son 6 ayında olduğunu veya mezuniyetini belgeleyen dokümanları info@hemtuyek.org adresine iletmeleri gerekmektedir.
*Sınav Başvuru Dilekçesi ’ne www.hemtuyek.org adresinden ulaşabilirsiniz.