Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedeflerimiz:

Hematoloji (kanbilimi); kan, kemik iliği ve lenfatik sistemle ilgili pek çok selim ve habis hastalığın korunma, tanı ve tedavi sürecini içeren, hasta yönetiminde multidisipliner bir yaklaşım ve araştırmalar ışığında sürekli mesleki gelişim gerektiren bir bilim dalıdır.
Hematoloji eğitim programının amacı toplum sağlığında önemli yer tutan, yüksek oranda morbidite ve mortaliteye sahip olabilen ve topluma ekonomik yük oluşturan kan hastalıklarının korunma, tanı ve tedavi izlem süreçlerini yönetebilen, iletişim bilgisine sahip, ekip üyesi-liderlik yapabilen hematoloji uzmanları yetiştirmektir.

DUYURULAR

Hematoloji Yeterlilik Belgesi başvuruları HEM-TUYEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan belgeler Mart ayı sonunda ilgili kişilerin adreslerine ulaştırılacaktır.

15 Şubat 2023'te II. Eğitim Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. HEM-TUYEK Çalışmaları ve TUKMOS-Hematoloji hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

HEM-TUYEK Çalışma Grupları Faaliyetleri ilgili çalışma grubu sayfalarına eklenmiştir. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi 31 Ekim 2022 tarihine kadar geri bildirim butonu üzerinden bize bildirebilirsiniz.